Ambulans dla Ukrainy

Drohobycz – ukraińskie miasto partnerskie miatsa Bytomia poprosiło prezydenta Mariusza Wołosza o zakup ambulansu. W ramach współpracy z miastem, Fundacja PETRALANA, która posiada status organizacji pożytku publicznego uruchomiła możliwość dokonywania wpłat na ten cel. Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w zbiórce prosimy o dokonywanie wpłat na konto Fundacji PETRALANA w PKO Banku Polskim z dopiskiem „Ambulans dla Drohobycza”. Nr konta 25 1020 2313 0000 3802 0531 2709