IV Spotkanie Wigilijne Fundacji PETRALANA dla osób bezdomnych

Po raz czwarty zorganizowaliśmy Bozonarodzeniowe Spotkanie Wigilijne dla bezdomnych z noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

To już czwarta wigilia dla bezdomnych z noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu organizowana przez naszą Fundację. Spotkanie z personelem i mieszkańcami obiektu było okazją do złożenia życzeń świątecznych przez wolontariuszy, a także przez prezydenta Bytomia – Mariusza Wołosza, zastępcę prezydenta Bytomia – Waldemara Gawrona oraz dyrektora bytomskiego MOPR – Adama Tomaszewskiego. Oprawę muzyczną zapewnili Muzycy Dobrej Kultury z MDK 2 Bytom- Karb, a nagłośnienie – BECEK Bytomskie Centrum Kultury. Z kolei radni bytomskiej Rady Miejskiej z klubu Koalicji Obywatelskiej rozdali bezdomnym drobne upominki świąteczne Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę piękną inicjatywę, która jest już naszą tradycją.