Armia Mikołajów dla dzieci i paczki dla najuboższych –czyli nasza świąteczna pomoc!

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia to kontynuacja cyklicznie podejmowanych projektów dobroczynnych.  Udało nam się zrealizować Spotkanie Wigilijne dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Także w tym roku udało nam się przekazać paczki, z artykułami spożywczymi, najbardziej potrzebującym osobom z naszego sąsiedztwa. Wsparły nas w praktycznym aspekcie niesienia pomocy sąsiadujące z nami parafie Dobrego Pasterza i Świętej Rodziny. Wierzymy, iż przekazane paczki umożliwiły przygotowanie tradycyjnych świąt w kilkudziesięciu domach, odciążając skromne budżety najuboższych.

Armia kilkudziesięciu Mikołajów to z zaangażowaniem przygotowane paczki ze słodyczami i drobnym upominkiem, które trafiły do dzieci z Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Arka Noego” w Bytomiu oraz doparafii Świętej Rodziny w Bytomiu Bobrku.