Aktywuj empatię!

Jeśli masz już plany na 28 listopada i nie możesz wystartować w naszych „kilometrach pomocy” lub nie biegasz, albo nie podbiegasz i nie uprawiasz marszobiegu, ale bardzo, bardzo chcesz pomóc zdecyduj się na wsparcie finansowe i dołącz do grona darczyńców. Teraz możesz pomóc, wpłacając na rachunek fundacji dowolną kwotę z dopiskiem „Pomoc Szymonowi Siuzdakowi”.

Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji PETRALANA:

PKO Bank Polski S.A. 25 1020 2313 0000 3802 0531 2709 –pamiętając o dopisku „Pomoc Szymonowi Siuzdakowi”

Aktywuj empatię, a jeśli zastanawiasz się dlaczego, czytaj dalej!

18 września br. w Bytomiu – Miechowicach ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 9-letni  Szymon, mieszkaniec Miechowic. W stanie krytycznym został przewieziony Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach – Ligocie z licznymi wielonarządowymi obrażeniami ciała (ostra niewydolność oddechową, uraz aksonalny mózgu, złamanie kości czaszki, stłuczenie płuc, uraz kości łonowej, wielomiejscowe złamanie kości kończyny dolnej lewej złamanie kości szyjki udowej lewej, złamanie podudzia lewego, niedowład połowiczy prawostronny, pourazowy zez rozbieżny oka prawego, zmiany po krwotoczne w obrębie płata czołowego prawego, ciemieniowego prawego, złamanie kości piszczelowej , Podtrzymywany przez kilka dni w śpiączce farmakologicznej przeszedł szereg zabiegów na oddziałach intensywnej terapii urazowo-ortopedycznym i rehabilitacyjnym. Obecnie Szymon wymaga specjalistycznej rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej i okulistycznej.

Zapisz się na bieg KILOMETRY POMOCY a fundacja za każdy pokonany kilometr dofinansuje kwotą 5,- złotych leczenie i rehabilitację Szymona Siuzdaka

Tutaj się zapiszesz: https://www.zmierzymyczas.pl/1320/charytatywny-bieg-kilometry-pomocy-dla-szymona-siuzdaka.html

lub wpłać dowolna kwotę na  konto Fundacji PETRALANA:

PKO Bank Polski S.A. 25 1020 2313 0000 3802 0531 2709 –pamiętając o dopisku „Pomoc Szymonowi Siuzdakowi”