Specjalne podziękowania dla wolontariuszy akcji „Pomoc dla Seniora”

W maju dobiegła końca akcja „Pomoc dla Seniora”, do której impulsem stała się szczególnie trudna sytuacja osób starszych, podczas trwającej światowej pandemii COVID-19. W ciągu kilkumiesięcznego przedsięwzięcia Fundacja PETRALANA ściśle współpracowała z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz władzami miasta Bytom. Udało się pomóc wielu osobom (objętych wsparciem było stu seniorów), ale dokonanie tego nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wolontariuszy, których należało w sposób symboliczny uhonorować za bezinteresowność, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i czas poświęcony wspieraniu potrzebujących. 22 czerwca 2021 r. na bytomskim lodowisku im. Braci Nikodemowiczów zebrali się przedstawiciele współorganizatorów akcji i nieocenieni wolontariusze, którym w uroczysty sposób zostały złożone podziękowania.