Druga część akcji niesienia pomocy bytomskim seniorom zakończona

Systematycznie malejąca liczba zakażeń, masowe szczepienia i podjęte konsultacje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu, pozwoliły podjąć zarządowi Fundacji PETRALANA decyzję o zakończeniu akcji „Pomoc dla seniora” realizowanej od marca do maja 2020 roku, a wznowionej wraz z początkiem drugiej fali pandemii, w październiku zeszłego roku.

Podsumowanie akcji to imponujące statystyki, ale przede wszystkim ogromne zaangażowanie wolontariuszy, którzy podjęli wysiłek i ryzyko, by uchronić osoby najbardziej zagrożone zakażeniem koronawirusem i ciężkim przebiegiem choroby. To wspaniały przykład wzorowej, pełnej poświęcenia, prospołecznej postawy. Poświęceniem, empatią i aktywnością wykazali się także pracownicy MOPR-u w Bytomiu, koordynując akcję pomocy, często także bezpośrednio wspierając wolontariuszy w niesieniu pomocy. Na uznanie zasługuje także postawa bytomskich seniorów, którzy wykazali się zaufaniem do wolontariuszy i zrozumieniem dla wyzwań stawianych przez czas pandemii.

Zarząd Fundacji PETRALANA składa serdeczne podziękowania dla wolontariuszy, seniorów, dyrekcji i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz zarządu miasta Bytomia, za wspaniałą i bardzo potrzebną współpracę przy organizacji akcji „Pomoc dla Seniora”.