Przekazaliśmy artykuły plastyczne dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W zeszłym roku niepełnosprawni uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej pokolorowali część stron naszego kalendarza „Śląsk nie jest czarno-biały”. Kalendarz okazał się  być wspaniałym projektem o wysokiej wartości artystycznej. Chcąc wyrazić naszą wdzięczność twórcom i opiekunom za zaangażowanie w realizacje kalendarza Fundacji PETRALANA, przekazaliśmy Ośrodkowi Terapii Zajęciowej w Bytomiu materiały plastyczne niezbędne w codziennej pracy artystycznej podopiecznych Bytomskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Fundacja PETRALANA, przekazanie art. plastycznych OREW